พินิจพิจารณา (ท่ามือนี้หมายถึงผู้คนทั้งหลายพินิจพิจารณาผู้นั้น)

แชร์