กาญจนบุรี (ท่าที่ 2) : จังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ

แชร์