มาก : ท่ามือนี้ใช้กับสิ่งที่จับต้องได้ มองเห็นได้ เช่น มีแตงโมมาก มีแมวมาก

แชร์