หันกลับมามอง (ท่ามือนี้หมายถึงผู้คนทั้งหลายต่างหันกลับไปมองผู้ทำท่ามือ)

แชร์