ไม่ให้ความสำคัญ (ท่ามือนี้หมายถึงผู้ทำท่ามือไม่ให้ความสำคัญกับผู้นั้น)

แชร์