เราแพ้ทั้งคู่ : ท่ามือนี้ใช้กับการแข่งขัน หรือ การต่อสู้

แชร์