สนุุก : ท่ามือนี้ใช้สายตาในการดูหรืออ่าน เช่น ดูหนังสนุก อ่านหนังสือสนุก

แชร์