รถหลายคันจอดด้านข้างต่อ ๆ กัน : ท่ามือนี้ใช้กับยานพาหนะ 4 ล้อขึ้นไป

แชร์