คัดลอกจากกระดานหรือป้ายชื่อสถานที่หรือข้อความที่ติดบนผนัง

แชร์