มีความเสียดายกับสิ่งที่สูญเสียไปหรือสูญเสียโอกาส

แชร์