ขออภัย ในความไม่สะดวก!

ขณะนี้ เว็บไซด์อยู่ในช่วงการพัฒนา ยังไม่พร้อมให้บริการ สมาคมจะประชาสัมพันธ์เปิดตัวในเร็วๆ นี้
ขอให้ท่านกลับมาใช้บริการอีกครั้งในเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย